Przekaż 1% swojego podatku na Szybowcową Kadrę Narodową Juniorów!

Wspieraj naszych lotników, pomóż im rozwinąć skrzydła!

Przekaż 1% podatku poprzez Aeroklub Polski

KRS 0000122672

Jeżeli chcesz wesprzeć polskich lotników, przekazując 1% podatku na ten cel, to zrób to! Wypełnij właściwie swoje zeznanie podatkowe wg poniższych instrukcji, wskazując AP, jako beneficjenta środków. Pamiętaj, że masz prawo do wyboru tylko jednej takiej organizacji.

Jako cel szczegółowy wskaż Szybowcową Kadrę Narodową Juniorów lub jej konkretnego członka. 80% przekazanej przez Ciebie kwoty trafi na wskazane przez Ciebie zadanie. Reszta posłuży na sfinansowanie obsługi tego systemu.

Kieruj się poniższymi wskazówkami. Jedyne, co musisz zrobić to właściwie wypełnić deklaracją podatkową.

Resztę zrobi za Ciebie Urząd Skarbowy i Aeroklub Polski.

 

1% krok po kroku

1. W odpowiedniej rubryce Swojego formularza podatkowego podaj numer KRS Aeroklubu Polskiego: 0000122672

   Numery właściwych rubryk mogą różnić się, w zależności od rodzaju formularza jaki wypełniasz.

   I tak dla:

  • PIT-37 – rubryki: 122-123               (Deklaracja PIT-37   Pobierz)
  • PIT-36 – rubryki: 301-302               (Deklaracja PIT-36   Pobierz)
  • PIT-36L – rubryki: 104-105             (Deklaracja PIT-36L Pobierz)
  • PIT-38 – rubryki: 57-58                   (Deklaracja PIT-38   Pobierz)
  • PIT-39 – rubryki: 50-51                   (Deklaracja PIT-39   Pobierz)
  • PIT-28 – rubryki: 125-126               (Deklaracja PIT -28  Pobierz)

 

2.  W komórce „Wnioskowana kwota”, wpisz wg podanych w formularzu wskazówek obliczony 1% ze swojego podatku.

3.  W rubryce cel szczegółowy, wskaż cel, na który Chciałbyś przekazać 1% podatku:

  • Szybowcowa Kadra Narodowa Juniorów
  • lub imię i nazwisko członka Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów

 

Poniżej widok dla zeznania PIT 37

 

 

Urząd Skarbowy, po otrzymaniu deklaracji uzupełnionych wg powyższych wskazówek,  przekaże na konto Aeroklubu Polskiego właściwe kwoty, do końca lipca 2013 roku, potrącając koszty przelewu.

Szczegółowe dane o wpłatach zostaną przesłane do Biura Aeroklubu Polskiego przez Urząd Skarbowy do końca października 2013 roku.

Biuro Aeroklubu Polskiego, po całkowitym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, co powinno nastąpić w IV kwartale 2013 roku, przekaże wskazanym beneficjentom wpłacone kwoty. Następnie opublikuje w Intranecie AP do wiadomości Członków AP szczegółowy raport z otrzymanych i przekazanych kwot.

Będziemy wdzięczni wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc.

Pamiętaj przekazanie 1% nic nie kosztuje.

© 2009 by Szybowcowa Kadra Narodowa Juniorów
Produced by JMC. Powered by Contentia CMS